Bazı vakıf üniversitelerinde usulsüzlük tespit edildi

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Komisyonu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişikliklerin bazı vakıf üniversitelerinde usulsüzlükler tespit edilmesi sonrası yapıldığını bildirdi.

Prof. Dr. Hatiboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 11. Maddesi’nde, 19 Kasım 2014’te Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı düzenlemeler gerçekleştirildiğini belirtti.

Değişiklikle vakıf üniversitelerinin kurucu vakfa ve 3’üncü şahıslara doğrudan veya dolaylı kaynak aktaramayacağının, aktarılan kaynak varsa bunların da verilen sürede iade edilmesi gerektiğinin hüküm altına alındığını anlatan Hatiboğlu, ayrıca vakıf üniversitelerinin eğitimin yanı sıra mali yönden de denetime tabi tutulmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Düzenlemenin Anayasa Mahkemesi kararıyla onandığını anımsatan Hatiboğlu, bunun Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde zorunlu değişikliği beraberinde getirdiğini vurguladı.

Hatiboğlu, değişiklikle vakıf üniversitelerine daha önceki mevzuatta yer alan “sadece faaliyetten men ve kapatma” yerine tedricilik getirildiğini ve bu kapsamda uygulanacak düzeltici, kısıtlayıcı veya faaliyet iznini kaldırıcı önlemlerle, kaynak aktarımı niteliği taşıyan nesnel ve ölçülebilir kriterler hakkında çalışma yapıldığını belirtti.

Prof. Dr. Hatiboğlu, Denetleme Kurulu raporlarındaki bulgularla öğrenci ve akademisyen şikayetleri doğrultusunda yasal gereklilik dikkate alınarak eğitim kalitesini yükseltme ve öğrencilerin haklarını korumaya yönelik, uygulamada karşılaşılan aksaklık ve ihlallerin tespit edildiğini vurguladı.

Az sayıda olsa da bazı vakıf üniversitelerinde, mali suç sayılabilecek, açıklanamayan hesap hareketlerinin tespit edildiğine dikkati çeken Hatiboğlu, uygunsuz birçok kaynak aktarımı örneğinin ortaya çıkarıldığı halde mevzuatta tanımı ve karşılığı bulunmadığı için müeyyidesiz kaldığını bildirdi.

Hatiboğlu, bazı vakıf üniversitelerinde yapılan usulsüzlüklere ilişkin şu örnekleri verdi:

“Denetimlerimizde sayısı çok az da olsa bazı vakıf üniversitelerinde usulsüzlükler tespit ettik. Örneğin, bazı üniversitelerin, gayrimenkullerini ilişkide bulunulan 3’üncü şahıslara rayicin altında kiraya verdiği, yatay ve dikey geçişlerde usulsüzlükler yapıldığı, şartları taşımayan öğrencilerin eğitime başlatıldıkları, izin alınmadan programlar açıldığı ve devam aranmadan ve sınav yapılmadan diplomaların verildiği tespit edildi. Personel istihdamında ilgililerin SGK primlerinin ödenmediği, akademik personel alımına ilişkin sınav ve işe başlamaların usulüne uygun olarak yapılmadığı ortaya çıktı. Sadece birkaç apartmandan müteşekkil yükseköğretim kurumlarının bulunduğu, fiziksel imkanların yetersiz olduğu tespit edildi.

Ayrıca yine çok az vakıf üniversitesinde olsa da program açılması için YÖK’e ibraz edilen belgelerde gösterilen öğretim üyelerinin bundan haberdar olmadığı, uzmanlığını gösteren bölüm mezuniyetlerinde o bölümlerin o yıllarda o üniversitelerde bulunmadığı tespit edildi.”

Hatiboğlu, öğretim üyesi maaşlarını ödeyemeyeceğini yazılı şekilde YÖK’e bildiren vakıf üniversitesi rektörlerinin olmasına rağmen YÖK’ün elinde ise bu durumda ne yapılabileceğine dair hiç bir mevzuat bulunmadığını söyledi.

Kuruluş taahhütlerini, hatta bütün binalarını ve kampüsünü satan vakıf yükseköğretim kurumlarının olduğunu aktaran Hatiboğlu, “Son dönemde bazı vakıf üniversitelerinin de kurucu vakfın mütevelli heyetinin değiştirilmesiyle, kolayca alınıp satılmaya başlandığı görülmeye başlandı. Bu durumdan bilim hayatımıza katkı sağlayan ve işini doğru ve düzgün yapan pek çok vakıf üniversitemiz de bizler kadar şikayetçi idi. YÖK’e bu gidişattan duydukları rahatsızlığı dile getiriyorlardı. Biz bunun üzerine yönetmelik taslağını hazırladık ve askıya çıkararak başta vakıf yükseköğretim kurumları olmak üzere tüm akademik camianın görüşlerine sunduk” ifadesini kullandı.

– Vakıf üniversiteleri değişiklikten memnun

Hatipoğlu, Taslağa ilişkin başta vakıf yükseköğretim kurumları olmak üzere, öğretim üyeleri, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının eleştiri ve önerilerinin tek tek değerlendirildiğini ve taslak üzerinde pek çok değişiklik yapıldığını belirterek, “Bu yönetmelik değişikliğimiz, bazı çevrelerce iddia edildiği üzere herhangi bir senaryoya dayanmamaktadır. Geçmişte bir takım vakıf üniversitelerimizde yaşanan bazı olaylar, usulsüzlükler esas alınarak bir yıldır devam eden titiz bir çalışma sonucunda hazırlanmıştır. Bu durumdan birçok vakıf üniversitemiz rahatsızdı. Yaptığımız düzenlemeden memnuniyet duyduklarını ve destekledikleri bize ilettiklerinin bilinmesini isterim” dedi.