Torba Tasarı’da Yeni 13 Madde

   2020 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Tasarının kabul edilen maddelerine göre, oturma ya da çalışma iznine sahip olarak, vatan dışında en az 3 sene süre ile tespit edilen Türk vatandaşları, 38 yaşını tamamladıkları senenin sonuna kadar, durumlarını gösteren belgelerle birlikte, konsolosluk vasıtasıyla askerlik şubelerine başvurmaları ve bin avroyu defaten ödemeleri durumunda muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş saseneacak. Mevcut planlamade ödenmesi gereken para 6 bin avro idi.

Söz hususu planlamanin yürürlüğe girdiği tarihten evvel dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar da bin avro ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş saseneacak. Fakat çoktan uygulanan ödemeler iade edilmeyecek.

– Albayların emekliliğine dair planlama

Tasarı, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun kadrosuzluktan emeklilik hükümlerine tabi tespit edilen, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla subaylıktaki 28. 29. 30. hizmet senelarını dolduran personelden, 29 Şubat 2016 tarihi itibariyle emekliye ayrılma talebinde tespit edilenlara verilmesi plan edilen emeklilik ikramiyesi sayısını belirliyor.

Buna göre, 29 Şubat 2016 tarihine kadar emekliye ayrılma talebinde tespit edilen albaylardan, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla subaylıkta 30. hizmet zamanını tamamlayanlara emekliliğe temel aylık tutarının 5,5 katı, 19 bin TL, 29. senesini tamamlayanlara 11 katı, 38 bin TL, 28. senesini tamamlayanlara 16 katı, 57 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek. Emekli ikramiyesi ödenen bu şahısler, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek.

Bu şahıslerden, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilenler, istekleri durumunda emekli olmayabilecek.

Bu personel, aidatlarını her ay derli toplu olarak ödemeleri kaydıyla, Ordu Yardımlaşma Kurumu üyeliklerini devam ettirebilecek.

Tasarı, Değerli Kağıtlar Kanunu’nda da farklılık yapıyor. Buna göre, kanuni bildirim zamanı dışında doğum sebebiyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı amacıyla 15 TL, değiştirme sebebiyle düzenlenen kimlik kartı amacıyla 15 TL, kayıp sebebiyle düzenlenen kimlik kartı amacıyla 50 TL bedel ödenecek. 31 Aralık 2016 tarihine kadar verdiği nüfus cüzdanlarından 8 TL kağıt bedeli alınacak.

– Nüfus cüzdanları kimlik kartı oluyor

Tasarıyla, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yer alan “nüfus cüzdanı” ibareleri “kimlik kartı” olarak değiştiriliyor ve aile kütüklerinde yer alacak bilgilere “biyometrik veri” ek ediliyor. Kayıtlar yalnızca elektronik ortamda tutulacak.

Merkezi veri tabanında tutulan biyometrik bilgiler kimlik doğruluğunu sağlama işlemleri dışında kullanılamayacak. Kimlik kartına kayıt ve işaret konulamayacak, kimlik kartı hiçbir şahıs ve kurum yönünden alıkonulamayacak.

Evlenme prosedürü tamamlandıktan sonra çiftlere uluslararası aile cüzdanı verilecek. Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedeli başvuru esnasında tahsil edilecek.

Tasarıyla, gerçeğe aykırı yerleşim yeri ya da cüzdan talep belgesi veren köy ve mahalle muhtarlarının 6 aydan 4 senea kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasına dair planlama yürürlükten kaldırılıyor.

Nüfus cüzdanını kaybedenler ile doğum vakasını zamanı içerisinde bildirmeyenlere uygulanan idari para cezasına son veriliyor.

Evlendiğini zamanı içerisinde bildirmeyenlere 80 TL para cezası verilecek. Adres bildirimlerini zamanı içerisinde yerine getirmeyenlere uygulanan yönetim para cezası 480 TL’den 80 TL’ye, gerçeğe aykırı beyanda tespit edilenlara uygulanan idari para cezası ise 963 TL’den 500 TL’ye indiriyor.

Tasarıyla, başka kanunlarda yer alan nüfus cüzdanı ve hüviyet cüzdanı gibi ibarelere uygulanan atıfların tamamı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yapılmış saseneacak.

– Mali tatil planlamasi

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içerisinde biten, bu planlama kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş saseneacak.

Özel Tüketim Vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, hususi etkileşim vergisi, fırsat oyunları vergisi ile gümrük yönetimleri, il hususi yönetimleri ve belediyeler yönünden tarh ya da tahsil edilen vergi, resim ve harçlarda mali tatil uygulanmayacak. Buna göre, hazine gelir-gider dengesinin gözetilmesi amacına yönelik olarak, bütçe gelirlerinde mühim bir paya sahip tespit edilen ÖTV ile banka ve sigorta muameleleri vergisi, hususi etkileşim vergisi, fırsat oyunları vergisi ile mali tatil sebebiyle beyanname verme süreleri uzamış tespit edilen vergiler aynı ay ortamında Hazine hesaplarına intikal ettirilecek.

Beyana dayanan ve beyanname verme zamanı mali tatil sebebiyle uzamış tespit edilen vergilerde ödeme zamanı, beyanname verme zamanının son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış saseneacak.

– “Bir sene içerisinde yeni kimlik kartları verilecek”

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, muhalefet milletvekillerinin planlamadeki birtakım maddelerin geri çekilerek şahsi bilgilerin düzenlenmesi amacıylae konması yönündeki eleştirilerine karşılık, şahsi bilgilerin korunmasına dair 2014 senesinde yasenean tasarının müeyyideler suçlar bölümünde, “kanunla alakalı ihlal durumunda TCK’nın alakalı hükümlerine göre cezalandırılacağı” hükmü bulunduğunu kaydetti.

Yılmaz, “Kişisel bilgilerin korunmasıyla getirilen hukuki müeyyide sistemi sahip olunan TCK’da var. Yeni korumayla, yeni müeyyide değil, atıf amacıyla yeknesaklık sağlanıyor” dedi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Ahmet Sarıcan, bir sene içerisinde yeni kimlik kartlarını vermeye başlayacaklarını, yeni kimlik kartlarını vermeye başladıkları andan itibaren eskisini vermeyeceklerini söyledi.

Tasarının görüşmelerine bugün komisyonda devam edilecek.

GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR
GALERİ
REKLAMLAR
Editörün Seçtikleri


error: Kopyalanması Yasaktır!