Paralı Askerlik Bin Avro Mu Oluyor?

   2020 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Kanun, vatan dışındaki Türk vatandaşlarının dövizle askerliğini 6 bin avrodan bin avroya düşürüyor. Buna göre, vatan dışında oturma ya da çalışma izniyle en az 3 sene süre ile belirleme edilen, 38 yaşını tamamlayan Türk vatandaşları, defaten bin avro ödeyerek askerlik yapmış saseneacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak amacıyla başvuranlar da bin avro ödeyecek.

Dövizle askerlikten yararlanmak üzere 38 yaşının sonuna kadar müracaatte bulunmayan ya da başvurdukları durumda ödemelerini tamamlayamayanlar da bin avro ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş saseneacak. Bunların çoktan gerçekleştirdikleri ödemeler iade edilmeyecek.

– Kayıp kimlik kartı amacıyla 30 lira ödenecek
Kanuni bildirim zamanı dışında doğum sebebiyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve değiştirme sebebiyle düzenlenen kimlik kartı amacıyla 15’er lira, kayıp sebebiyle düzenlenen kimlik kartı amacıyla 30 lira ödenecek. 31 Aralık 2016’ya kadar verdiği nüfus cüzdanlarından 8 lira kağıt bedeli alınacak.

– Albayların emekliliğine dair planlama

Kadrosuzluktan emeklilik hükümlerine tabi ve 30 Ağustos 2016 itibarıyla subaylıkta 28, 29 ve 30. hizmet senelarını dolduran personel ile alakalı emeklilik talebine Yüksek Askeri Şura (YAŞ) karar verecek.

YAŞ yönünden emekliye ayrılmasına karar verdiği albaylardan; 30 Ağustos 2016 itibarıyla subaylıkta 30. hizmet zamanını tamamlayanlara emekliye ayrılması durumunda alacağı ikramiyenin 5,5 katı, 29. senesini tamamlayanlara 11 katı, 28. senesini tamamlayanlara da 16 katı emekli ikramiyesi ödenecek.

Emekli ikramiyesi ödenen bu şahısler, 30 Ağustos 2016 itibarıyla kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek. Bu şahıslerden, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilenler, istekleri durumunda emekli olmayabilecek.

– Yeraltı maden işletmelerinde maliyet artışı karşılanıyor

Kanunla, yeraltı kömür pazarında şahısler adına üretim yapan işletmelerin maliyet artışları da karşılanıyor.

Linyit ve taş kömürü çıkaran yeraltı maden işletmelerinde, çok çalışma ücreti, senelik izinlerin arttırılması, çalışma zamanının 37,5 saate düşürülmesi, çalışanların ücretinin 2 asgari ücretten az olamayacağı nedenleriyle meydana gelen maliyet artışlarının karşılanmasına dair destek verilebilecek. Bu destekler, bakanlık bütçesine eklenilen ödeneklerden karşılanacak. Maliyet artışlarına dair usul ve temellar, bunların uygulanma süreleri, bakanlığın öneriyi üstüne Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

-Uluslararası aile cüzdanı

Nüfus Hizmetleri Kanununda yer alan “nüfus cüzdanı” ibareleri “kimlik kartı” olarak değiştirilecek ve aile kütüklerinde yer alacak bilgilere “biyometrik veri” ek edilecek. Kayıtlar yalnızca elektronik ortamda tutulacak.

Merkezi veri tabanında tutulan biyometrik bilgiler kimlik doğruluğunu sağlama prosedürleri dışında kullanılamayacak. Kimlik kartına kayıt ve işaret konulamayacak, kimlik kartı hiçbir şahıs ve kurum yönünden alıkonulamayacak.

Evlenme prosedürü tamamlandıktan sonra çiftlere uluslararası aile cüzdanı verilecek. Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedeli müracaat esnasında tahsil edilecek.

Maliye Bakanlığı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kartı, belirleme edilen dizayn ve sayıda bastıracak.

Nüfus cüzdanları, 31 Aralık 2016’ya kadar Maliye Bakanlığınca bastırılacak, nüfus müdürlüklerinin greksinimlerini karşılamak üzere muhasebe yetkililerine, dış temsilciliklerin greksinimlerini karşılamak üzere Dışişleri Bakanlığı’na gönderilecek.

Doğum bildirimleri kanuni sürede yapılırsa, nüfus cüzdanlarından kıymetli kağıt bedeli alınmayacak.

Nüfus cüzdanını kaybedenler ile doğum vakasını zamanı içerisinde bildirmeyenlere uygulanan idari para cezası kaldırılacak.

Evlendiğini zamanı içerisinde bildirmeyenlere 50 TL para cezası verilecek. Adres bildirimlerini zamanı içerisinde yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezası 480 TL’den 50 TL’ye indirilecek, gerçeğe aykırı beyanda belirleme edilenlara uygulanan idari para cezası ise 963 TL’den 1000 TL’ye çıkarılacak.

Diğer kanunlarda yer alan nüfus cüzdanı ve hüviyet cüzdanı gibi ibarelere uygulanan atıfların tamamı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yapılmış saseneacak.

-100 liralık sigorta prim yükünü Hazine karşılayacak

Kanun, asgari ücretin bin 300 liraya çıkartılması sebebiyle yükselen işveren yükünü de azaltıyor.

Geçen sene, aylık 2 bin 550 lira ve altı ücret alan işçi çalıştıran işverenin, her işçi amacıyla 100 liralık sigorta prim yükünü, Hazine karşılayacak.

Çalıştırdıkları sigortalılarla alakalı 2016’ya dair aylık prim ve hizmet belgelerini meşru zamanı içerisinde vermeyen, sigorta primlerini meşru boyunca ödemeyen, çalıştırdığı şahısleri sigortalı olarak bildirmeyen, kuruma prim, idari para cezası ve gecikme cezası belirleme edilen işveren bu destekten yararlanamayacak.

Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı prosedür tesis ettiği anlaşılan, sigortalıların prime temel kazançlarını eksik bildirdiği belirleme edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar, gecikme cezası ve zammıyla geri alınacak.

Asgari ücretin 2 katından az olmadığı linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar amacıyla 85 TL’lik günlük kazanç 2 kat olarak 2015’in aynı ayına dair kuruma verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün adedinin yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2016’da cari aya dair verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara dair toplam prim ödeme gün adedi öneme alınacak.

– Mali tatil planlamasi

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içerisinde biten, bu planlama kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş saseneacak.

Özel Tüketim Vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, hususi etkileşim vergisi, fırsat oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il hususi idareleri ve belediyeler yönünden tarh ya da tahsil edilen vergi, resim ve harçlarda mali tatil uygulanmayacak. Buna göre, hazine gelir-gider dengesinin gözetilmesi amacına yönelik olarak, bütçe gelirlerinde mühim bir paya sahip belirleme edilen ÖTV ile banka ve sigorta muameleleri vergisi, hususi etkileşim vergisi, fırsat oyunları vergisi ile mali tatil sebebiyle beyanname verme süreleri uzamış belirleme edilen vergiler aynı ay ortamında Hazine hesaplarına intikal ettirilecek.

Beyana dayanan ve beyanname verme zamanı mali tatil sebebiyle uzamış belirleme edilen vergilerde ödeme zamanı, beyanname verme zamanının son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış saseneacak.

-Kamu payı yüzde 50’den az belirleme edilen şirketlerin kontroli

Kanunla, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının sonrasında boşluk dolduruluyor ve kamu payı yüzde 50’den az belirleme edilen şirketler, bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının Sayıştay kontrolinin usulü tekrar düzenleniyor.

Buna göre, Sayıştay kontroline, sermayesinde direk ya da dolaylı olarak kamu payı belirleme edilen şirketler de dahil olacak. Sayıştay, bu şirketlerden sermayesindeki kamu payı yüzde 50’den az belirleme edilenların bağımsız kontrol raporunu temel alarak hazırlayacağı raporu TBMM’ye sunacak.

GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR
GALERİ
REKLAMLAR
Editörün Seçtikleri


error: Kopyalanması Yasaktır!