Torba Kanun Plan ve Bütçe Komisyonu’nda

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, şahsi verilerin korunmasının, bilhassa internet tüketiminin yaygınlaşmasıyla birlikte dünyada fazla ehemmiyet kazandığını belirterek, “Bu hususta ciddi şahsi mağduriyetler yaşanıyor. O yüzden oldukça evvel de Meclis gündeminde bulunan şahsi verilerin korunmasıyla alakalı tasarıyı, AB müktesebatı ve vize muafiyeti reformları kapsamında gözden geçirerek yine Meclise gönderdik” dedi.

TBMM Plan ve Komisyonu, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanarak, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını görüşmeye başladı. Tasarı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Bilgiç ile birtakım AK Parti’li milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle birleştirilerek görüşüldü.

Muhalefet milletvekilleri, oldukça evvel, Meclise bir oldukça “torba tasarı” gönderilmeyeceği söylenmesine rağmen, yine torba tasarı gönderilmesini eleştirdi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “Bu tasarı, bu devre gelen 3. torba tasarı. Başbakan da söylemişti bir oldukça torba yasa gelmeyeceğini ama bu gelen 3. torba tasarı, doğru değil” dedi.

MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, tasarının çoğu hususta mühim düzenlemeler içerdiğini belirterek, “Her şeyi içeriyor, burada elektronik imza var, kimlik belgesi var, milli savunma ile alakalı mevzular var. Tüm tasarılar burada görüşülecekse, başka komisyonları kapatalım, Plan Bütçe Komisyonunu 100 şahsa çıkartalım, tüm tasarıları burada görüşelim. Hiçbir komisyon, başkanlık seçiminden bu yana toplantı yapmadı ama biz 4 mevzuyu görüştük” diye mevzuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise tüm mevzuların Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmesini eleştirdi. Erdoğdu, “Tarımla alakalı mevzunun burada değil, alakalı komisyonda görüşülmesi lazım ama burada görüşülüyor. Torba yasa öneriyi ve tasarılarına son vermek lazım” diye mevzuştu.

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım da bir aydır komisyon çalışmalarına katıldığını belirterek, “Bir aylık komisyon tecrübemle şunu gördüm, tüm tasarı ve teklifler Plan Bütçe Komisyonuna geliyor, başka komisyonlar çalışmıyor. Tasarı ve teklifler o komisyonlarda sebep görüşülmüyor? Hep Plan Bütçe çalıştığına göre, bundan ileri aşama, herhalde başka komisyonların lağvedilmesi olacaktır” sözlerini sarf etti.

Komisyon Başkanı Bilgiç, İçişleri, Sağlık, Aile, Milli Savunma ve Sanayi komisyonlarının öneriyi vakitı içerisinde görüşemeyeceklerini bildirdiğini söyledi. Bilgiç, Anayasa Komisyonunun da vakitı içerisinde görüşemeyeceğini ilettiğini, Anayasaya uygunluk mevzusunun temel komisyonca yapılmasını istediğini kaydetti.

– “Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi karşılanmış oluyor”

Bakan Yıldırım da 2016 yılının, Meclis ve ülke amacıyla şık işlerin ve hizmetlerin gerçekleşmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Sayıştayın “kamu payının yüzde 50’nin altında bulunan kamu iştirakleriyle alakalı düzenlemesinin” sahip olunan olmadığını bildiren Yıldırım, “Ancak bu mevzu Anayasa Mahkemesine gittikten sonra, Anayasa Mahkemesi bunun da ehemmiyete alınması tarafında karara vardı. Getirilen düzenlemeyle, kamu payı yüzde 50’nin altında bulunan, borsaya açık kamu iştiraklerinin de denetim, temel ve usulleri düzenlenerek, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi karşılanmış oluyor. Bizim bu düzenlemedeki amacımız budur, yoksa yine Anayasaya aykırılık teşkil edecek bir teknik izlemiyoruz” dedi.

Bakan Yıldırım, torba yasa düzenlemesinin son senelerde ülkede fazla kapsamlı reformların yapılmasıyla eş güdümlü Meclis gündemine gelen bir mevzu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Çok istek edilen bir mevzu olmamakla birlikte, kimi vakit öyle gereksinimler doğuyor ki fazla detaylı yasalarda küçük değişiklıklar uygulamak icap ediyor. Bu, programda karşılaşılan problemlerden kaynaklanıyor. Tek madde amacıyla tasarı göndermek ve tüm komisyonları, Meclisi bu iş amacıyla meşgul etmek yerine, değişik gereksinimlerdan doğan düzenlemeler birleştirilerek tek bir tasarı durumunda Meclise gönderiliyor. Bu program her vakit Mecliste tenkitlere maruz kalıyor, bunu kabul ediyoruz. Keşke yapabilsek de bu tür bir halle karşılaşmasak ama şartlar bizi buna zorluyor. Bizim de fazla severek yaptığımız bir iş değil.”

Elektronik kimlik kartı ya da biyometrik kimlikle alakalı mevzunun, 24. Yasama Dehemmiyetinde getirilen bir tasarıda yer aldığını, fakat Meclis devre sonuna geldiği amacıyla bu mevzunun tasarıdan çıkarıldığını hatırlatan Yıldırım, “Biyometrik kimlikle alakalı mevzu temelinde komisyonlarda görüşülmüş bulunan metindir, aynen getirilmiştir. ‘İçişleri Komisyonunda görüşülmedi’ tipinde bir bilgi, eksik bilgidir” dedi.

Binali Yıldırım, şahsi verilerin korunmasının, bilhassa internet tüketiminin yaygınlaşmasıyla birlikte dünyada fazla ehemmiyet kazandığını belirterek, şu verileri verdi:

“Bu hususta ciddi şahsi mağduriyetler yaşanıyor, tüm dünyada büyük bir sorun. O yüzden, oldukça evvel de Meclis gündeminde bulunan şahsi verilerin korunmasıyla alakalı yasa tasarısını dünkü Bakanlar Kurulunda güncelleyerek, AB müktesebatı ve vize muafiyeti reformları kapsamında gözden geçirerek, yine Hükümet tasarısı şeklinde imzalayarak Meclise gönderdik. Biyometrik kimliklerle alakalı düzenlemeyle, şahsi verilerin korunması ve değerlendirilmesiyle alakalı yasa eş vakitli şeklinde Meclis gündeminde olacak. Bu bakımdan da biyometrik kimliklerle alakalı rastgele bir belirsizlik meydana çıkmayacak.”

MHP’nin, tasarının alt komisyona sevk edilmesine dair önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra tasarının tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.