Sayıştay’ın Meclis Konusunda 2014 Raporu

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Sayıştay’ın TBMM Başkanlığı 2014 Yılı Dış Denetim Raporu’nda, 2014’te Erzurum Kongre Binası amacıyla Erzurum İl Özel İdaresi’ne 1,4 milyon TL, ilaveten Maliye Bakanlığı’na 30 milyon TL ödenek aktarıldığı ifade edilerek, “Söz hususu ödeneğin 689,2 milyon TL’lik alanı harcanmış, 90,2 milyon TL ödenek iptal edilmiştir. Buna göre, 2014 senesi bütçe ödeneğinin yüzde 88,4’ünün harcandığı anlaşılmaktadır” denildi.

Sayıştay raporunda, TBMM’nin 2014 senesi bütçe giderleri ve net hesap cetvellerinin incelendiği belirtildi.

Sayıştay Uzman denetçileri Mehmet Taş ve Nuh Güzel ile Baş Denetçi Abbas Şeker’in imzasını taşıyan raporda, denetimin amacının; TBMM Başkanlığı’nın 2014 senesine ait net hesap cetvelleri, ödeme emirleri ve ekli harcama belgelerinin, idarenin hesap verme sorumluluğu kapsamında, kanunlara, kurumun hedef, hedef ve planlarına idealluk açısından incelenmesi bulunduğu vurgulandı.

TBMM’ye 2014 senesi Bütçe Kanunu ile 774 milyon 393 bin TL ödenek tahsis edildiği, 2013 senesindan 3 milyon 783 bin TL ödenek devredildiği, sene içerisinde 32 milyon 757 bin bin TL hususi ödenek ek edildiği; bu eklerle bütçe ödeneğinin 810 milyon 933 bin TL bulunduğu kaydedilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:

“Yıl içerisinde, Erzurum Kongre Binası amacıyla Erzurum İl Özel İdaresi’ne 1 milyon 417 bin TL ödenek aktarılmıştır. Hem de Maliye Bakanlığı’na 30 milyon TL ödenek aktarılmış olup, neticeta 779 milyon 516 bin TL bütçe ödeneği kalmıştır. Söz hususu ödeneğin 689 milyon 220 bin TL’lik alanı harcanmış olup, 90 milyon 295 bin TL ödenek iptal edilmiştir. Bu belirlemelere göre, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, 2014 senesi bütçe ödeneğinin yüzde 88,4’ünün harcandığı anlaşılmaktadır.”

Raporda, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın bütçesinin yüzde 95,6’sını, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın yüzde 92.8’ini, İnsan Kaynakları Başkanlığı’nın yüzde 92,4’ünü, Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı’nın yüzde 90,7’sini, Tutanak Hizmetleri Başkanlığı’nın yüzde 88,7’sini harcadığı belirtildi. Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı ise bir milyon 149 bin TL’lik bütçesinin 80 bin TL’sini harcayarak, yüzde 7 oranıyla en az bütçesini harcayan birim oldu.

Yıllar itibariyle bütçe ödeneklerindeki artış civarlarına bakıldığında ise 2011 senesi ödenek tutarının 2010 senesine göre yüzde 12,7; 2012 senesi ödenek tutarının önceki senea göre yüzde 21,1; 2013 senesi ödenek tutarının önceki senea göre yüzde 14,4; 2014 senesi ödenek tutarının da önceki senea göre yüzde 19,6 oranında arttığı belirtildi.

Raporda, VRF Klima Sistemi alımına dair ihale komisyonunun 21 Nisan 2014 tarihli kararında, “Gizerler Dayanıklı Tüketim Mamulleri San. ve Tic. A.Ş’nin öneri ettiği cihazın teknik şartnamenin ‘montaj ve teknik hususilikler’ başlıklı maddelerinde dilenen hususilikleri sağlayamadığı” gerekçesiyle, önerinin değerlendirme dışında bırakıldığının, fakat hangi hususiliklerin bulunmadığının belirtilmediği vurgulandı. Değerlendirme dışı tutulan cihazın teknik hususilik bakımından hangi hususilikleri taşımadığının açık bir biçimde meydana konulduktan sonra, belirleme edilen bu noksanlıkların karara yazılması önerildi.

– “Üst yöneticinin özen gösterdiği belirlenmiştir”

Raporun netice bölümünde, şu görüşler dile getirildi:

“TBMM Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca arşivlenen ödeme emri belgeleri ve muhasebe prosedür fişleri tutarlarıyla, bunların kaydedildiği alakalı hesaplardaki tutarların mutabık bulunduğu neticesine varılmıştır. Kesin hesap cetvellerinde gösterilen gelir-gider rakamlarının doğru ve denk bulunduğu, ödenek üstü harcama yapılmadığı anlaşılmıştır.

Üst yöneticinin, 5018 Sasenesi Kanun’da öngörülen mali idare ve denetim düzeneğinin işleyişinin gözetilmesi ve bütçe ile verdiği ödeneğin etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde kullanılması amacıyla, idari teşkilatın eylem ve prosedürlerinin mevzuata ideal şeklinde düzenlenmesine, kurumun hedef ve politikaları kapsamında belirleme edilen stratejik plan dahilinde prosedürlerin yürütülmesine özen gösterdiği belirlenmiştir.

Harcama birimi başkanları ile strateji geliştirme başkanı ve başka personelin, mali prosedürlerin yürütülmesinde ve buna dair harcama belgelerinin düzenlenmesinde, alakalı mevzuatta öngörülen usul ve esaslara ideal biçimde prosedür gerçekleştirdikleri neticesine varılmıştır.”

casibom - grandpashabet giriş - oran.net -