Türkiye tıbbi cihazda üretim üssü olmayı hedefliyor

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Yüksek teknolojik tıbbi cihaz üretiminde AR-GE’ye ve yazılımlara yönelerek, yerel üretim oranını artırma kararı alan Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin bölgesinde üretim üssü ve cazibe merkezi olmasını amaçlıyor.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Osman Arıkan Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak sağlık alanında kişilere yönelik hizmet sunumunda kalite, etkinlik ve verimlilik ilkelerini önceliklediklerini söyledi.

Türkiye’de kullanılan tıbbi cihazların yüzde 85’inin yurt dışından, yüzde 15’inin yerel üretimden temin edildiğini vurgulayan Nacar, “Devletin tıbbi cihaz tüketiminde, 2014 yılında 3,5 milyarlık geri ödeme bazında tüketim maliyeti oldu. Bunun içinde kişilerin kendilerinin ödeme yaptığı hizmetler hariç. Yerel üretimle birlikte, yüzde 20 oranında tasarruf sağlanması amaçlanıyor” diye konuştu.

Nacar, hükümetin Eylem Planı’nda yer alan konulardan birinin “tıbbi cihazda yerel üretimin teşvik edilmesi” olduğunu vurgulayarak, söz konusu sektörün devletten bağımsız, yönetilebilir ve geliştirilebilir olmadığını belirtti.

Nacar, AR-GE’nin çok önemli yer tuttuğu sektörde, ilerleme sağlanabilmesi için devletin ciddi destek verdiğini söyleyerek, şunları ifade etti:

“Tıbbi cihaz alanında, çok kaliteli üretim yapan firmalarımız mevcut. Bu, özellikle son 5 yıl içinde gelişti ve hala da gelişmeye devam ediyor. Şu anda ülkemizde kullanılan tıbbi cihazın yüzde 15’ini Türkiye’de üretiyoruz. Yerel üretim oranları, Türkiye’nin yanı sıra Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD ) ülkelerindeki üst ve orta gelir grubundaki tüm ülkelerde benzer şekildedir. Yerel bazda tıbbi cihaz üretiminde 2023 için konulan yüzde 20 hedefini, şehir hastanelerindeki yerlilik oranıyla çok daha erken bir zamanda yakalayacağımızı düşünüyoruz.”

– Hedef katma değeri yüksek tıbbi cihaz üretimi

Nacar, tıbbi cihazların yüksek ve düşük teknolojiyi kapsadığını anlatarak, şöyle dedi:

“Türkiye’de yüksek teknolojik tıbbi cihaz üretimi, düşük teknolojik olanlara göre daha az. Türkiye’de röntgen cihazı gibi bazı ürünlerin üretimi yapılıyor. Bunların bir kısmı montajla, bir kısmı da ham maddeden üretiliyor. Türkiye, tıbbi cihazlarda teknolojinin yanı sıra ürünlerde kullanılan yazımlara yönelik de ciddi bir atakta. Hükümetin belirlediği hedeflerde, tıbbi cihazda yüksek teknolojide ürün üretebilecek hem sanayi hem üniversite, hem araştırmacı hem de insan kaynağının oluşturulması var. Bunun için TÜBİTAK gibi, Bilim ve Sanayi Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, YÖK ve kurumumuz, bir entegrasyon içinde bu hedefleri gerçekleştirmeye çalışacak. Yüksek teknolojik özelliklere sahip, katma değeri yüksek tıbbi cihaz üretim hedefi, hem Bakanlığımızın hem de sektörümüzün hedefinde.”

– “Yakın coğrafyaya ihracat hedefleniyor

Nacar, devletin vizyonunda Türkiye’de gelişmiş, yüksek teknoloji üretebilen, kalite ve standarttan ödün vermeden, dış pazara da ihracat yapabilecek sektör oluşturulması hedefi bulunduğunu aktardı. Nacar, bunun için özelikle Türkiye’ye yakın mesafedeki ülkelere ihracat yapılmasının amaçlandığını, daha sonra uzak ülkelerin ihracat pazarında yer almasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Türkiye’nin yakın çevresindeki ülkelerdeki ilaç ve tıbbi cihaz sektörünün ithalata dayalı olduğunu ifade eden Nacar, şu değerlendirmede bulundu:

“Biz, jeografik olarak üstünlüğümüzü sektörde fırsata çevirerek, bölgede AR-GE ve üretim üssü olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe uygun politikalar geliştirilecek. AR-GE faaliyetlerinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), TÜBİTAK, bilim ve sanayi ile birlikte ortak çalışmalar yürütülecek. AR-GE arttığında yerel üretim ve kalite artacak. Bunlar arttığında da ihracat oranımız ve çeşitliliğimiz yükselecek. Nitelikli insan kaynağı istihdamı artacak. Türkiye, bu alandaki üretimde dünyanın cazibe merkezlerinden biri haline gelecek.”