25-34 yaş arası nüfusun yüzde 41’i üniversite mezunu

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

OECD’nin bugün yayımlanan 2015 Eğitim Raporuna göre, OECD ülkelerinde eğitim harcamalarının yüzde 83,5’i kamu kaynaklarından karşılanıyor. Ancak, bu ülkelerin üçte birinde kamunun eğitime verdiği katkının giderek azaldığı dikkat çekiliyor. Bu ülkeler ABD, İspanya, Slovenya, Portekiz, İtalya, Macaristan, Fransa, Estonya, Kanada, Avustralya olarak sıralanıyor. OECD ülkeleri GSMH’lerinin yüzde 5,3’ünü eğitime harcıyor.

Rapora göre, ilkokul ile yüksek öğretim arası bir öğrenciye ortalama 10 bin 220 dolar harcama yapan bu ülkelerde, harcama miktarı ilk öğretimde 8 bin 247 dolar, orta öğretimde 9 bin 518 dolar, yüksek öğretimde ise 15 bin 28 dolar seviyesinde bulunuyor.

OECD ülkeleri arasında öğrenci başına en yüksek harcamayı 17 bin 485 dolarla İsviçre yaparken, bu ülkeyi 14 bin 770 dolar ile ABD, 11 bin 671 dolar ile Japonya, 11 bin 254 dolar ile İngiltere izliyor.

Buna karşın, Almanya 10 bin 62 dolar, Fransa 9 bin 529 dolar, İtalya 7 bin 968 dolar ile OECD ortalamasının altında kaldı.

Raporda, eğitimin maliyetinin karşılanması ve eşitsizliklerin giderilmesi en büyük sorun olarak gösteriliyor.

– Eğitim yükseldikçe iş bulma imkanı artıyor

Öte yandan, 25-34 yaş arası nüfusun yüzde 41’i üniversite mezunu olan OECD ülkelerinde, üniversite mezunu olup çalışanların oranı yüzde 83 düzeyinde bulunuyor. Genç nüfusun yüzde 85’inin orta dereceli eğitimi bitirdiği OECD ülkelerinde, orta dereceli diplomaya sahip olanların yüzde 74’ü iş sahibi, daha düşük eğitime sahip olanların ise yüzde 56’sı çalışma imkanını elde etmiş bulunuyor.

İş bulmada eğitimin önemi göz önünde bulundurulduğunda, OECD ülkelerinde artan sayıda genç yetişkinin yüksek öğrenim yapmaya yöneldiği görülüyor .

Rapora göre, lisans veya muadili derecesi olup istihdam edilmiş yetişkinler, üst orta öğrenimli olup istihdam edilen yetişkinlere göre yüzde 60 daha fazla para kazanırken, mastır, doktora veya muadil derecesi olanlar bunun iki katından daha fazla kazanıyor.

Yurt dışında okuyan öğrenci sayısında da büyük patlama yaşanırken, 4,5 milyondan fazla genç kendi ülkelerinin dışında eğitim alıyor. Özellikle OECD ülkelerinde doktora öğrencilerinin yüzde 7’si yabancılardan oluşuyor.

– Zorunlu eğitim

OECD’de zorunlu eğitim ortalama 7 bin 570 saat olarak belirlenirken, bu alanda Danimarka 10 bin saatin üzerine çıkarak başı çekiyor. Macaristan ise 6 bin saatten az zorunlu eğitimle en alt sırada yer alıyor.

Raporda, eğitim sektörünün, 2008 küresel ekonomik krizine gecikmeli bir reaksiyon verdiği, GSYİH artmaya başladığında eğitim kurumlarına yapılan kamu harcamalarının azaldığı vurgulanarak, 2008 yılındaki ekonomik gerilemenin ilk ve orta okul öğretmenlerinin maaşları üzerinde doğrudan etkisi olduğu kaydedildi.

Raporda, krizin hemen ardından gelen yıllarda, her ne kadar bazı ülkeler yavaş bir toparlanmaya geçmiş olsa da öğretmenlerin maaşlarının dondurulduğu veya kesintiye tabi tutulduğu belirtildi.

İlkokul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin, OECD ülkeleri genelinde ortalama olarak benzeri eğitimli, tam zamanlı, bütün yıl çalışan işçilerin maaşının yüzde 78’ini kazandığı bildirildi.

Öte yandan raporda, OECD ülkeleri genelindeki öğretim gücünün yaşlandığı da vurgulanarak, 2013’te orta öğretim okullarındaki öğretmenlerin yüzde 36’sının en az 50 yaşında olduğu ifade edildi.

casibom - grandpashabet giriş - oran.net -