Çalışma İzni Olmaksızın Çalışmak Mümkün Olmayacak

   2020 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Geçici koruma sağlanan yabancılar, Türkiye’de çalışma izni olmadan çalışamayacak. Bir iş yerinde çalışan geçici koruma sağlanan yabancı adedi, aynı iş yerinde çalışan Türk vatandaşı adedinin yüzde 10’unu geçemeyecek.

Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik günümüz Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalıştırılamayacak.

Geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici koruma kayıt tarihinden 6 ay sonra çalışma izni amacıyla müracaatte bulunabilecek. Çalışma izni müracaatları, geçici koruma sağlanan yabancıları çalıştıracak işveren yönünden “e-Devlet” üzerinden yapılacak. Bağımsız çalışma iznine başvurma hakkı olanlar kendi adına müracaatte bulunacak.

Mevsimlik tarım ya da hayvancılık işlerinde çalışacaklar, çalışma izni muafiyeti kapsamında olacak. Muafiyet müracaatları, geçici koruma sağlanan il valiliğine yapılacak. Bu müracaatlar, alakalı valilik yönünden Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanlığına bildirilecek.

Bakanlık, mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılara dair il ve kota sınırlaması getirebilecek.

Kanunlarda sadece Türk vatandaşları yönünden icrasına izin verdiği iş ve meslekler amacıyla uygulanan müracaatlar, değerlendirme yapılmaksızın işlemden kaldırılacak.

Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanlığına izin müracaatı amacıyla sıhhat meslek mensuplarının Sıhhat Bakanlığından, eğitim meslek mensuplarının ise Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK Başkanlığından ön izin alması gerekecek. Ön izin belgesi olmadan uygulanan müracaatlar, değerlendirilmeden işlemden kaldırılacak.

Geçici koruma sağlanan yabancılara çalışma iznine müracaat hakkı verilmesinde, yabancının kalmasına izin verdiği iller temel alınacak.

Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı yönüyle çalışma izni verilmesinde sakınca gördüğünüz İçişleri Bakanlığınca bildirilen illerde çalışma izni verilmesi, Bakanlıkça durdurulacak. Bu illerde, verdiği çalışma izinleri uzatılmayacak. Fakat yabancının bu ilde kalma hakkı devam ediyorsa, eskiden verdiği ve geçerliliği devam eden çalışma izinleri, sona erdiği tarihe kadar kullandırılacak.

– İstihdam kotası

Çalışma izni müracaatlarının değerlendirilmesinde, iş yerinde çalışan Türk vatandaşı adedi üzerinden sektör ve illere göre açık iş ve işe yerleştirmeler öneme alınarak Bakanlıkça, geçici koruma sağlanan yabancı istihdamı kotası değişen oranlarda uygulanabilecek.

Çalışma iznine müracat edilen iş yerinde çalışan geçici koruma sağlanan yabancı adedi, o iş yerinde çalışan Türk vatandaşı adedinin yüzde 10’unu geçemeyecek.

İşveren yönünden, iş yerinin kayıtlı varolduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden, çalışma izni müracaatı tarihinden önceki 4 haftalık vakit ortamında yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı kalitede Türk vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği müracaatlarda istihdam kotası uygulanmayabilecek.

Geçici koruma sağlanan yabancılara asgari ücretin altında ücret ödenemeyecek.

Geçici koruması sonlandırılan ya da iptal edilen yabancıların aldığı çalışma izinleri de iptal edilecek.

Sponsorlu Baglantılar

GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR
GALERİ
REKLAMLAR
Editörün Seçtikleri

  • アントファーム