TBMM’de Sevk Bu Hafta Yapılacak

   2023 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Kişisel Verilerin Korunmasına dair yasa tasarısı ile alakalı çalışmaların tamamlandığını belirterek, “Bu hafta TBMM’ye sevk ediyoruz” dedi.

Elvan, JW Marriott Otel’de düzenlenen 8. Büyükelçiler Konferansı’nda 3 ay, 6 ay ve 1 senede gerçekleştirilmesi fikir edinilen reformlar ile alakalı sunum gerçekleştirdi.

Reformlar arasında yer alan Kişisel Verilerin Korunması ile alakalı düzenlemenin AB müktesebatına uyum tarafından önemine ilgi çeken Elvan, “Bununla alakalı çalışmalar tamamlandı. Bu hafta TBMM’ye sevk ediyoruz” diye konuştu.

Bilirkişilik müessesinin yapılandırılmasının 6 ayda gerçekleştirilmesi fikir edinilen reformlardan olduğunu anımsatan Elvan, bilirkişilik kurumunun Türkiye’de ciddi bir münakaşa hususu olduğunu kaydetti.

Elvan; Devlet Sırrı, Siyasi Partiler ve Seçim yasalarının 1 senelik dönemde yapılması gereken düzenlemeler arasında yer aldığını dile getirdi.

Eğitim bölümünde gerçekleştirilecek reformlara da değinen Elvan, Türkiye’de ilköğretimde okullaşma oranının ilerlemiş ülkelerle aynı standartlarda olmasına rağmen ortaöğretimde söz hususu oranın ilerlemiş ülkelerin bir oran altında bulunduğunu ifade etti.

Öğretmen açığının da vakit vakit gündeme gelen konular arasında yer aldığının altını çizen Elvan, “İlköğretim ve ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci adedi tarafından Türkiye’nin konumu gerektiğince iyi” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet programının ve eylem planının odağında insan kaynaklarının geliştirilmesi bulunduğunu bildiren Elvan, çağın gereklerine ideal bir eğitim müfredatının oluşturulması tarafında Milli Eğitim Bakanlığının lüzumlu çalışmaları gerçekletireceğini söyledi.

Güçlü bir eğitim-istihdam temasının oluşturulması lüzumluliğini izah eden Elvan, mezun bulunanların iş bulabilmelerine imkân mümkün kılabilecek bir altyapının oluşturulmasının önemine işaret etti.

Piyasanın talep ettiği alanlarda öğrenci yetiştirmenin esas yaklaşımları olduğunu dile getiren Elvan, bu anlamda arz ve talep arasındaki dengenin oluşturulmasına yönelik çalışma başlatacaklarını belirtti.

Elvan, Ulusal Öğretmen Strateji Belgesini de uygulamaya koyacaklarını kaydederek, “Öğretmen Stratejisi Belgesiyle öğretmenlerin performansını da öneme alan bir mekanizmayı yaşama geçireceğiz” ifadesini kullandı.

Mesleki teknik eğitim alanını da önemsediklerinin altını çizen Elvan, iş adamlarının meslek lisesi kurmaları ve işletmeleri durumunda bu şahıslara destek vereceklerini ifade etti.

– Kamu idaresine dair reformlar

Kamu idaresi alanına dair yapılacak düzenmeler ile alakalı da bilgi veren Elvan, kamu idaresimin fazla fazla etkin ve hareketli duruma gelmesine yönelik çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Karar süreçlerini kısaltacaklarını izah eden Elvan, “İzin süreçlerini kısaltan, bürokrasinin fazla süratli karar alma mekanizmalarını ilerleten bir yapı oluşturacağız” diye konuştu.

Elvan, yatırım ortamının iyileştirmesine yönelik mühim düzenlemeleri yaşama geçireceklerine ilgi çekerek, yatırımlarda bürokrasinin azaltılması ve Türkiye’nin uluslararası sermaye tarafından fazla cazip duruma getirilmesi tarafında çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Arsa maliyetlerini azaltıcı tedbirler alacaklarını da izah eden Elvan, “Arazi temini hususu ile alakalı düzenlemelerimiz olacak. Yatırımcıların, kullanabilecekleri arazileri elektronik ortamda görebilecekleri bir altyapıyı oluşturacağız” dedi.

Sunumunun sonrasında bir katılımcının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bağımsız bir kurul oluşturulup oluşturulmayacağına dair sorusu üstüne Elvan, “Bağımsız bir yapı oluşturuyoruz. Düzenleyici kuruluşlar statüsünde bulunan bir yapı oluşturuyoruz. Mart ayı sonuna kadar vize muafiyeti ile alakalı düzenlemelerin tamamını gerçekleştireceğiz” yanıtını verdi.