Milli Eğitim Bakanlığından Açıklama

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB), HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın öğretmen eşiyle ilgili bazı yazılı ve görsel medyada yer alan haberler ile ilgili, “Bütün öğretmenlerin hastalığa bağlı aldıkları raporlarda olduğu gibi B.D’ye ait raporlar da anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili idari birimler tarafından incelenerek, izne dönüştürülmüştür” açıklamasında bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Demirtaş’ın öğretmen eşi ile ilgili, bazı yazılı ve görsel medyada haberler bulunduğu belirtilerek, “haberlere konu olan öğretmen B.D, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2004 yılından itibaren, 112 günü 2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait olmak üzere, toplam 774 gün hastalık raporuna bağlı hastalık izni kullanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada,”Bütün öğretmenlerin hastalığa bağlı aldıkları raporlarda olduğu gibi B.D’ye ait raporlar da anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili idari birimler tarafından incelenerek, izne dönüştürülmüştür” ifadesi kullanıldı.

– Ortaöğretime geçişle ilgili haberler

Bu arada açıklamada, bugün yine bazı medya organlarında temel eğitimden ortaöğretime geçiş kapsamında yapılan ortak sınavlara ilişkin olarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan haberlerin yer aldığı belirtildi.

MEB’e bağlı bütün eğitim birimlerinde, eğitim öğretim sürecini içeren takvimin yaklaşık bir yıl öncesinden ilan edildiği kaydedilen açıklamada, 2015-2016 eğitim öğretim yılı akademik takviminin ilan edildiği, birinci yarıyıla ilişkin eğitim öğretim faaliyetlerinin 28 Eylül 2015-22 Ocak 2016 arasında gerçekleştirileceğinin duyurulduğu kaydedildi.

Takvim ilan edilirken eğitim öğretim süreci ile ilgili iş ve işlemlerin hukuk kurallarına uygun bir biçimde yürütülmesi için bütün olasılıkların göz önünde bulundurulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Temel eğitimden ortaöğretime geçiş kapsamında yapılan ortak sınavlar, çocuklarımızın dönem sonu başarı değerlendirmesinde kullanılmakta; eğitim ve öğretim yılı sonunda ise bir ortaöğretim kurumuna yerleşmesinde değerlendirmeye alınmaktadır. Bu nedenle ortak sınavlara ilişkin değerlendirmelerin yapılması, bütün bu iş ve işlemlerin yürütülmesi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Öte yandan, demokratik bir hukuk devletinde, bireylerin kamusal iş ve işlemler nedeniyle yargıya başvurmaları da en doğal haklarındandır. Ancak, özellikle bu süreçte yargılama sürecinin uzaması durumunda zamana bağlı bütün iş ve işlemlerin aksamasına ilişkin pek çok örnek yaşandığından, Bakanlığımızca gerçekleştirilen sınav ve yerleştirmelere ilişkin yargılama sürecinin hızlanmasını sağlayacak bir tedbir olmak üzere, TBMM tarafından 10 Eylül 2014 tarihinde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20. Maddesine yeni ilaveler yapılmıştır.

Bu yasal düzenlemeyle, yargı kararlarının zamanında uygulanabilirliğini temin etmek, hukuk devletinin gereğini gecikmeksizin yerine getirmek ve telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasını engellemek amacı güdülmüştür. Bakanlığımız her yıl akademik takvimi ilan ederken, bu süreleri en ince ayrıntısına kadar göz önünde bulundurarak, yargı süreçlerinin yasanın öngördüğü süre içinde neticelenmesini ve böylece yargı kararlarının gecikmeksizin uygulanabilmesini hedeflemektedir.

Açıklamada, 25-26 Kasım 2015’te gerçekleştirilen ortak sınavlara ilişkin takvimin de bu yasal çerçevede ve bu hassasiyetle ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sınavların gerçekleştirilmesinden itibaren yaklaşık 10 gün içinde sonuçlar kamuoyuna ilan edilebilir hale gelmişken, yargılama süreci hassasiyetle takip edilmiş ve kesinleşen yargı kararlarına ilişkin hükümler göz önünde bulundurulmuştur.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20. Maddesi hükümlerinin öngördüğü 48 günlük süre, 13 Ocak Çarşamba günü dolmuş, sonuçlar da 15 Ocak Cuma günü saat 19.00’da ilan edilmiştir.

Bütün bu iş ve işlemler, yasanın çok açık bir biçimde tanımladığı 48 günlük süre içinde kesinleşen yargı kararlarına ilişkin hükümler dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.”