Babaya Yarım Gün İznin Şartları Belli Oldu

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Doğum yapan işçi ve memur annelere tanınan yarım gün çalışma hakkı babaya da verildi. Uygulamalarla ilgili iki ayrı tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte uygulamadan yararlanmak için gereken şartlar…

Babalar çocuk okul çağına gelene kadar istedikleri bir zaman süresince yarım gün çalışabilecek. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasını sağlayacak tedbirler bir bir hayatımıza girmeye devam ediyor.

Sabah’tan Faruk Erdem yazdı;

Prim ve vergi teşviklerinin yanında çocuk sahibi çalışanların hayatını kolaylaştıran düzenlemeler de yapıldı. Hem işçi hem de memur kadınlar doğumdan sonra 6 aya kadar yarım mesai yapabilecek.

Ayrıca işçi kadınlar ve babalar çocuk okul çağına gelene kadar istedikleri bir zaman süresince yarım gün çalışabilecek.

Uygulamalarla ilgili iki ayrı tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte uygulamadan yararlanmak için gereken şartlar:

MEMURLARDA SADECE ANNE

Doğum sonrası analık izin süresi sonunda kadın memur isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere süt izni verilmeksizin birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay sonraki doğumlarda 6 ay günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Çoğul doğumda 1 ay ilave edilirken engelli doğumlarda süre 12 aya kadar çıkıyor. İzne ayrılacak memur annenin kurumuna dilekçe vermesi gerekiyor.

Doğum yaptıktan sonra devlet memurluğuna ataması yapılan kişi çocuğunun hayatta olması kaydıyla yarım gün izin hakkı talep edebilecek.

İŞÇİ EBEVEYNE İZİN HAKKI

Analık izninin bitiminden itibaren kadın işçi ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istedikleri halinde birinci doğumda 2 ay ikinci doğumda 4 ay ve sonraki doğumlarda 6 ay haftalık çalışma süresinin yarısı kadar izin veriliyor. Çoğul doğumlarda bu süreye 1 ay ekleniyor. Çocuk engelli doğmuşsa süre 12 ay olarak uygulanıyor. İşçi analık ve ücretsiz izinlerinin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabiliyor.

İşçinin kısmi süreli çalışma talebini en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirmesi gerekiyor. İşçi eşinin çalıştığına dair belgeyi talep dilekçesine eklemek zorundadır.

Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamıyor.

İŞVEREN ‘HAYIR’ DİYEMİYOR

Usulüne uygun yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim talebinden itibaren en geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanır.

İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine yazılı cevap verilmemesi halinde talep dilekçede verilen tarihten sonraki iş gününde başlar.

HANGİ İŞLERDE GEÇERLİ

Kısmi süreli çalışma talebi bütün işyerlerinde geçerli oluyor. Sadece aşağıdaki işlerde işverenin uygun bulması gerekiyor: Özel sağlık kuruluşlarında mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetlerinde çalışanlar Niteliği bakımından sürekli çalıştıkları için durmaksızın işçi çalıştırılan sanayi kuruluşları.

Bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya ve taahhüt işlerinde.