Yönetiminin Disiplin Kurulu’na Verilmesi için Dilekçe Hazırlandı

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Galatasaray’da Mustafa Cengiz ve yönetiminin tüzüğe aykırı olduğu iddia edilen davranışları Disiplin Kurulu’na taşınacak. 29 Mayıs’taki seçimin yönetim kararıyla ileriye taşınmasını tüzüğün 109. maddesi olan, “Üyelikten çıkarma yaptırımı gerektiren eylemler” arasında olduğunu düşünen üyeler, Disiplin Kurulu’na gönderilmek üzere bir dilekçe hazırladı. İsteyen üyeler bu dilekçeyi imzalayarak kurula sunacak.

Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin Galatasaray’ın 22-29 Mayıs’taki seçimi 5 Mayıs’ta iptal etmesinin tüzüğe aykırı olduğunu belirten üyeler kararda imzası bulunan yöneticiler için disiplin kuruluna başvuracak.

29 Mayıs’taki seçimin yönetim kararıyla ileriye taşınmasını 109. maddedeki “Üyelikten çıkarma yaptırımı gerektiren eylemler” arasında olduğunu düşünen üyeler, Disiplin Kurulu’na gönderilmek üzere bir dilekçe hazırladı. İsteyen üyeler bu dilekçeyi imzalayarak kurula sunacak.

ERTELENME SEBEBİ PANDEMİ

Yönetim 5 Mayıs 2021’de başkan adayının Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu listelerini 7 Mayıs saat 18.00’e kadar Divan Kurulu Başkanlığına teslim etme zorunluluğu olduğunu belirtmişti. Bu tarihin tam kapanma dönemine denk geldiği ifade edilmiş ve seçimin pandemi koşullarının imkân vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar vermişti.

İHRAÇ İÇİN 3 HUKUKİ GEREKÇE

Üyeler ise 3 hukuki gerekçeyle kararda imzası bulunan yönetim kurulu üyelerinin kulüpten ihracını istiyor:

1- Olağan Seçimli Genel Kurul yapmak Yönetim Kurulu’na tanınmış bir hak değil, bir ödevdir ve Yönetim Kurulu’nun genel kurul tarihini açıkladıktan sonra, genel kurul sürecine ilişkin resen iptal hakkı bulunmamaktadır.

2- 05.05.2021 tarihli karar usul ve yasaya aykırı, yetkisiz ve kötü niyetli bir karardır.

3- Karar Yönetim Kurulu’nun liste çıkartabilmesi için alınmış ve bu şekilde tüzüğün 109/2 maddesinde belirtilen ihraç sebeplerini oluşturan bir karardır.

109. MADDE NE

Galatasaray tüzüğünün 109. maddesi ‘Üyelikten çıkarma yaptırımı gerektiren eylemler’i kapsarken 109/2’de ‘Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde ve dürüstlük ilkesine uygun yapılmasını engelleyici söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak’ ifadeleri yer alıyor. Şimdi gözler, ihracı savunan üyelerin dilekçelerine karşılık disiplin kurulunun vereceği karara çevrildi.