Kara Listede Olan Borçlular ‘Beyaz Sayfa’ Açacak

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Türkiye Bankalar Birliği, kredi, kredi kartı, çek senet borcu nedeniyle bankaların kara listesine giren vatandaşlar ve şirketler için getirilen sicil affından yararlanmak isteyenler için takvimi açıkladı.

27 TEMMUZ’A KADAR YAPILANDIRMALARI GEREKİYOR

Buna göre milyonlarca borçlunun aftan yararlanabilmesi için 27 Temmuz’a kadar borçlarının tamamını ödemeleri veya bankalarına başvurarak yapılandırmaları gerekiyor. Ancak borcun ödenmesi veya yapılandırılması bu kişi veya şirketlere bankaların yeniden kredi, kredi kartı, çek vereceği anlamına gelmiyor. Borçluların yeniden kredi, kredi kartı almaya uygun olup olmadığını banka değerlendirecek.

KARA LİSTE DİKKATE ALINMAYACAK

27 Ocak’ta yürürlüğe giren ve karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, ödemesinde gecikme olan kredi kartı ve diğer kredi borçlarının 6 Ay içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde banka ve finansal kuruluşlar, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinde tutulan kara listeyi dikkate almadan bu kişi ve şirketlere kredi açabilecek, kredi kartı, çek defteri verebilecek. Milyonlarca borçluyu ilgilendiren düzenlemeyle ilgili merak edilen soruların yanıtlarını Bankalar Birliği şöyle verdi:

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR

Bu düzenleme, gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet, bireyselve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı borçlarını kapsıyor.

27 OCAK’TAN ÖNCEKİ BORÇLAR

Ödeme tarihi 27 Ocak 2017 tarihinden önce olup, bu tarih itibariyle ödemesindegecikme olan borçları kapsıyor. Bu borçların 27 Temmuz 2017 tarihine kadar tamamınınödenmesi veya yeniden yapılandırılması gerekiyor.

BORÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Borç bilgileriborcun bulunduğu banka ve/veya finansal kuruluştan ya da Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden öğrenilebilecek. Risk Merkezi nezdinde Risk Merkezi üyelerinin müşterilerinin karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel nitelikli ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı borç bilgileri yer alıyor. Buna göre, gerçek ve tüzel kişiler, kredi borç, sorunlu kredi, karşılıksız çek, protestolu senet ile ilgili bilgilerini içeren Risk Merkezi Raporu’nu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu başvurusu yaparak alabilecekler. Risk Merkezi Raporu başvurusu ve teslimi hakkında www.riskmerkezi.orgadresindeki “Risk Merkezi Raporu” bölümünde detaylı bilgi yer alıyor.

BORÇ ÖDEME VEYA YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

Borçların ödenmesi veya yeniden yapılandırılması için, borcun bulunduğubanka ve/veya finansal kuruluşa başvuru yapılması gerekiyor.

BORCUN ÖDENDİĞİ NASIL BELGELENECEK?

İlgili banka ve/veya finansal kuruluşuna başvurup, buna ilişkin yazı alarak veyaTürkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden Risk Merkezi Raporunuzu alarakbelgelenebilecek.

BORCUN YAPILANDIRILMASI NASIL BELGELENECEK?

İlgili banka ve/veya finansal kuruluşundan borcun yapılandırıldığına ilişkin belge istenecek.

BORÇ ÖDENDİKTEN NE KADAR SÜRE SONRA RAPORA YANSIYACAK?

Borcun ödenmesi Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporunda borcun türüne göre şöyle görülebilecek:Kredi ve kredi kartı borçları ödemeyi takip eden en geç bir sonraki aysonunda,Karşılıksız çek bedelinin ödenmesini takip eden en geç 3 iş günü içinde,Protestolu senet bedelinin ödenmesini takip eden en geç 1 ay içindegörülebilecek. Bu nedenle bu süreleri beklemeden rapor alınırsa borç ödeme bilgileri rapora yansımayabilecek.

BORCUN ÖDENDİĞİ DİĞER BANKALARCA NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcunun ödendiği diğer banka ve/veya finansal kuruluşlar tarafından, borcun ödendiği tarihi takip eden ikinci iş gününden itibaren görülebilecek. Örneğin, Cuma günü borcunu ödeyen ya da yapılandıran bir vatandaşın, borcunu ödediği veya yapılandırdığı Salı gününden itibaren diğer bankalar veya finansal kuruluşlarca görülebilecek

ŞİRKET BORÇLARININ ÖDENDİĞİ NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Ticari kredi borcunun (şirket kredi kartları dahil) ödendiği borcun ödendiği ayı takip eden ay sonundan itibaren görülebilecek.

RAPOR EKSİK VEYA HATALI İSE NE YAPILACAK?

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporundaki borç bilgilerinde eksik veya hata olması halinde borcun bulunduğu banka veya finansal kuruluşa başvurmak gerekecek.

YENİ KREDİ VE KREDİ KARTI NE ZAMAN ALINABİLİR?

Borcun tamamen ödenmesi veya yapılandırılması halinde yeni kredi veya kredi kartı alınabilmesi, banka ve finansal kuruluşların Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelere göre müşterilerin ödeme gücüne bağlı olarak vereceği ticari karar niteliğindedir.

DÜZENLEME NEYDİ?

Torba yasa ile 22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi veKredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanunaaşağıdaki geçici madde eklenmişti:”GEÇİCİ MADDE 1- (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrı nakdî kredilerininanapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzelkişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredimüşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğerkredi borçlarına ilişkin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ek1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamının ödenmesiveya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerdekredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilir.(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcutkredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlarahukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.” (Hürriyet)