43 kişinin öldüğü bina ‘kalitesiz’ çıktı

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Van’ın Erciş ilçesinde 2011 yılında meydana gelen depremde yıkılması sonucu 43 kişinin hayatını kaybettiği Dağ Apartmanının iki müteahhidi ve mühendisine 60 bin 800’er lira, kalıp ustasına 18 bin 200 lira adli para cezası verilen davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Erciş Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan kararda, sanık ve müşteki ifadelerinin yanı sıra depreme ilişkin bilgilere yer verildi.

Yıkılan binayla ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesince hazırlanan bilirkişi raporuna göre, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinde belirtilen bodrum, zemin ve normal kat yüksekliklerinin mimari ve statik projeyle uyumlu olmadığının belirtildiği gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

“Dağ Apartmanına ait statik projede malzeme sınıfı C20, donatı sınıfı ise S420 olarak belirtilmiştir. Karot numuneler üzerinde gerçekleştirilen merkezi basınç deneyleri sonucunda elde edilen ortalama basınç dayanımı, 1997 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelikte belirtilen minimum beton sınıfı olan C16’yı sağlamamaktadır. Apartmanın statik projeleri, ön inceleme ve bilirkişi raporları ile dosya üzerinden yapılan incelemelerden, etriye çapı açısından yeterli gözükürken, etriye aralığı açısından yetersiz gözükmektedir. Yıkılan binanın mevcut taşıyıcı elemanlarının donatı detaylandırılmasında yetersizlikler olduğu görülmektedir. Bilirkişi raporu ve proje verilerine göre kolon boyutları, donatı çap ve adetlerinde farklılıklar vardır. Sonuç olarak, soruşturma dosyası üzerinden yapılan inceleme, değerlendirme ve elde edilen bulgular neticesinde, söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik ve İmar Kanunu esaslarına yeterince uyulmadığı görülmüştür.”

Sanıklara verilen ceza

Sanıkların neticeyi öngörmekle birlikte, gerçekleşmeyeceği beklentisi ve ümidi içinde olduklarına yer verilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:

“Sanıklar hakkında taksirli suçtan dolayı hükmolunan hapis cezası, olayda sanıklar açısından bilinçli taksir halinin bulunmadığı, bina sahibi olan sanık İrfan Dağ ve ailesinin davaya konu binada oturmaları ve yakınlarını kaybettiği, bina sahibi olan Mehmet Coşkunüzer’in davaya konu binada vefat ettiği anlaşılmış olmakla sanıklar hakkında verilen bu hapis cezası, TCK’nın 50/4. maddesi bağlamında 50/1-a maddesi uyarınca adli para cezasına çevrilmiştir.”