Gelir Vergisi Kanunu 9 Farklılık

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda doğum yapanlara çalışma hayatında yeni hakları getirilmesini de sahibi olan “Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 9 maddesi kabul edildi.

Tasarının komisyondaki görüşmelerinde hükümeti, evvel Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanı Süleyman Soylu, ardındannda Maliye Bakanı Naci Ağbal oldukça sonra Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç olmak üzere üç ayrı bakan temsil etti.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Komisyon’da, kabul edilen maddeler şöyle:

“Ticari, zirai ya da mesleki etkinliği sebebiyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, etkinliğe başladıkları takvim seneından itibaren üç vergilendirme devresi vakitsince elde ettikleri bu kazançların bir alanı gelir vergisinden müstesna olacak.

Ticari kazancı kolay usulde belirleme edilen mükelleflerin yalnızca kolay usulde belirleme edilen ticari kazançlarının 8 bin lirasına kadar bulunan alanı üzerinden gelir vergisi alınmayacak.

8 bin TL’lik senelik indirim tutarı, her sene günün ekonomik koşullarına ideal şeklinde tekrar belirlenecek.

Öğrenimi devam eden 25 yaşını doldurmamış gençlere verdiği pasaportlardan harç alınmayacak.

Memurların doğum ardından aylıksız izinde geçirdikleri her sene amacıyla bir kademe ilerlemesi ve her 3 sene amacıyla bir derece artması verilecek.

Kadın memurlara doğum yapmaları durumunda analık izni ardındannda birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, ileri doğumlarda ise 6 ay vakit ile günlük çalışma vakitsinin yarısı kadar, mali ve sosyal haklarda rastgele bir kesinti yapılmaksızın çalışma olanağı tanınıyor. Çoğul doğumlarda söz hususu vakitlere birer ay ek edilecek. Bebeğin engelli doğması durumunda ise her halükarda 12 ay vakit ile çalışan kadın memura yarı vakitli çalışma olanağı getirilecek.

3 yaşını doldurmamış bir çocuğu, eşiyle ya da münferit şeklinde evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit şeklinde evlat edinmesi durumunda memur bulunan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin verilecek.

Memurlara, doğum evveli analık izninin başlaması gereken tarihten evvel gerçekleşen doğumlarda, doğumdan analık izninin başladığı tarihe kadarki vakit doğum ardından analık iznine ek edilecek.

Doğum ardındannda kadın memurların analık izni bitiminde başlayan 24 ay aylıksız izin, arzuları durumunda 2, 4 ve 6 aylık yarı vakitli çalışma vakitsinin bitiminde de başlatılabilecek. Bu imkandan evlat edinenler de yararlanacak.

Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanların yararlandığı güven hizmetleri tazminat oranları yüzde 25 oranında artırılacak.

Emniyet hizmetleri sınıfına dahil personelden yükseköğrenimli bulunanların ek göstergeleri de yükseltilecek.”