Cari denge Temmuz’da 1,16 milyar Dolar fazla verdi

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Bir önceki yılın Temmuz ayında 2 milyar 178 milyon ABD dolarıaçık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 158 milyon ABD doları fazla verdi. Foreks anketinde beklenti 1,3 milyar dolar fazla verileceği yönündeydi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, bunun sonucunda, oniki aylık cari işlemler hesabı 4 milyar 445 milyon ABD doları fazlaverdi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaretaçığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2,421 milyon ABD dolarıazalarak 2,524 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesikaynaklı girişlerin 959 milyon ABD doları artarak 4,277 milyon ABDdolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2,430 milyon ABD doları artarak 4,585 milyon ABDdoları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan netgelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 637 milyon ABD dolarıtutarında artarak 3,297 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kalemindenkaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 145 milyon ABD doları artarak 665 milyon ABD doları olmuştur.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılınaynı ayına göre 73 milyon ABD doları artarak 138 milyon ABD dolarınayükselmiştir.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılınaynı ayına göre 66 milyon ABD doları azalarak 657 milyon ABD dolarıolarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 97 milyon ABD doları tutarında net girişkaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışıyerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanmasenetleri piyasasında sırasıyla 88 milyon ABD doları ve 391 milyon ABDdoları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgiliolarak, bankalar 1,410 milyon ABD doları net geri ödemegerçekleştirmişken, Genel Hükümet 2,250 milyon ABD doları yeni tahvilihracı gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlarda 634 milyon ABD doları tutarında net girişgerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışımuhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurt dışı bankalarınyurt içindeki mevduatları sırasıyla 1,704 milyon ABD doları ve 1,619milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 417 milyon ABD doları, 102 milyon ABD doları ve 43 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ayda 3,156 milyon ABD doları rezerv artışıgözlenmiştir.”