Danıştay’dan “döner sermaye” kararı

   2020 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Danıştay 4. Dairesinin, Sıhhat-Sen’in müracaatı üstüne il sıhhat müdürlüğü ve halk sağlığı müdürlükleri ile bağlı kuruluşlarında çalışanların aldıkları döner sermayeden, gelir vergisi kesilmesini gerçekleştiren yönetmelik hükümlerinin yürütmesini durdurduğu bildirildi.

Sıhhat-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, yazılı açıklamasında, sıhhat çalışanlarının döner sermayelerinden gelir vergisi alınmasının adaletsizliğine yıllardır ilgi çekmelerine karşın, idarenin bu hususta sıhhat çalışanlarını mağdur ettiğini kaydetti.

Diğer kamu kurumlarında vazife yapanların ek ödemelerinden gelir vergisi kesilmediğini belirten Memiş, “Sıhhat çalışanlarının döner sermayesinden hem gelir vergisi alınıyor, hem de emekliliğe yansıtılmayarak ayrı bir mağduriyete yol açılıyordu” ifadesini kullandı.

Sıhhat-Sen şeklinde döner sermayeden gelir vergisi kesilmesi hususunu yargıya taşıdıklarını ve haklı bulunduklarını belirten Memiş, Danıştay 4. Dairesinin, müracaat üstüne il sıhhat müdürlüğü ve halk sağlığı müdürlükleri ile bağlı kuruluşlarında çalışanların aldıkları döner sermayeden, gelir vergisi kesilmesini gerçekleştiren yönetmelik hükümlerinin yürütmesini durdurduğunu açıkladı.

Memiş ilaveten, yönetmeliğin yayımlandığı 2012’den bugüne kadar kesilen gelir vergilerinin de çalışanlara iadesinin yapılması gerektiğini, geri ödemelerin yapılması amacıyla de görüşmelerin süreceğini kaydetti.

Danıştay kararında, 209 Sayılı Kanun ile ek ödemelerin seviyesi ile usul ve esaslarını tayin hususu ile ilgili Maliye Bakanlığının ideal fikiri ile Sıhhat Bakanlığına yönetmelik çıkarma yetkisi verildiği fakat yönetmeliğe dayanağı bulunan yasa ile verdiği yetkinin dışına çıkılarak yapılacak ödemeler üzerinden ilaveten vergi kesintisi yapılması hususu ile ilgili da karar alındığı belirtilerek, dava hususu hükümlerde hukuka uyarlılık bulunmadığına karar verildi.

Kararda, vergi kesintisi yapılması ya da yapılmaması yolundaki düzenlemelerin fakat anayasadan sonra en üst norm bulunan yasa ile mevzulup kaldırılacağı ya da değiştirileceği belirtilerek, davaya mevzu yönetmelik gibi ikincil düzenlemelerde verginin yasailiği ilkesine de aykırılık teşkil edildiği belirtildi.

Dava, il sıhhat müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarını kapsıyor.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Döner Sermaye Yönetmeliğindeki gelir vergisi kesilmesine dair hükümlerin iptali amacıyla Sıhhat-Sen yönünden açılan dava ise devam ediyor.

GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR
GALERİ
REKLAMLAR
Editörün Seçtikleri


error: Kopyalanması Yasaktır!